September 2013

Landschap Schilderijen van Ami Bernard Zillweger

 

Landschapschilderkunst is het weergeven van landschappen; bergen, valleien, bomen, rivieren en bossen, als onderdeel van de schilderkunst. De hemel is vrijwel altijd onderdeel van het kunstwerk en de weersgesteldheid is een aspect van de compositie.

Als voorloper van het impressionisme ontstond in Frankrijk rond 1830 de School van Barbizon, die zich toelegde op het schilderen van landschappen.

Landschap is ook in de hedendaagse schilderkunst een geliefd thema. Zowel in figuratieve als abstracte werken kan landschap het uitgangspunt zijn.

Expressionisten gebruiken als het ware het landschap om een emotie, een beleving door te geven door middel van een zekere vervorming van de werkelijkheid en het toepassen van niet realistisch kleurgebruik.

Het Duitse expressionisme met schilders als Kandinsky leeft voort in hedendaags lyrisch expressionistisch werk, geënt op landschapsbeleving.

 

www.zillweger.nl

Nieuwe website en openingstijden

Kunstkamer 19

Raadhuissteeg 19 7201 DJ Zutphen

Open op vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur

En iedere eerste zondag van de maand vanaf 13.00 tot 17.00 uur

Tevens geopend op afspraak